คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้มีชื่อในโฉนดร่วมกันตกลงแบ่งทรัพย์กันเองโดยเข้าครอบครองเป็นส่วนสัด ถ้าหากมิได้ทำเป็นหนังสือแลจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานหามีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
พลางกูร
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android