คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของบ้านไม่อยู่ได้+ให้จำเลยเป็นเฝ้าบ้าน และจำเลยได้รับ+ปืนมีทะเบียนไว้โดย+จำเลยมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ปืนนั้น จำเลย+มีผิดฐานมีอาวุธปืน+ไม่ได้รับอนุญาต
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android