คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 739/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือผู้ทำการแทนผู้ใหญ่บ้านก็ดีมิได้มีตำแหน่งหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ลักษณปกครองท้องที่ การทำร้ายร่างกายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงไม่เรียกว่าทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานผู้ทำการตามหน้าที่ดังที่บัญญัติไว้ใน ม.255-250 ข้อ 2 พฤตติการณ์ที่ไม่ฟังว่ากระทำการสมคบและร่วมมือกันกระทำผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 27-28

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android