คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 726/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าเรือนหอคืนจากจำเลย ๆ ต่อสู้ว่าคืนให้แล้ว ประเด็นจึงมีเพียงว่าจำเลยคืนเงินให้โจทก์แล้วหรือยังศาลจะฟังไว้แล้วจึงรับเอาเรือนนั้นไว้แล้วจึงมีสิทธิ แต่จะเอาเรือนไปนั้นไม่ได้เป็นการนอกประเด็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android