คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 658/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความในเรื่องความผิดต่อ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองนั้นเริ่มนับแต่วันที่ได้เข้ามาในพระราชอาณาจักรโดยมิได้ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เมื่อโจทก์ฟ้องเกิน 1 ปีคดีขาดอายุความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android