คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 576/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้อง ตัดสิน ฟ้องเรียกที่เป็นกรรมสิทธิทั้งหมดแต่ได้ความว่าเป็นที่มฤดกและอยู่ในอายุความ 1 ปี ศาลก็แบ่งได้ทำนารวมอยู่กับมารดาไม่เรียกว่าปกครองโดยอำนาจตนเอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android