คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 419/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การวินิจฉัยข้อกฎหมายศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาฟ้องว่าต่างฝ่ายต่างวิวาททำร้ายกันจนเป็นเหตุให้คนตายศาลตัดสินยกฟ้องไปครั้งหนึ่งแล้วกลับมาฟ้องว่าฆ่าคนตายโดยเจาะจงอีกได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยนั้นคู่ความจะต้องได้ยกขึ้นโต้เถียงกันมาแต่ในชั้นศาลล่าง ศาลเดิมลงโทษ 7 ปี ศาลอุทธรณ์แก้เปน 3 ปีในบทมาตราเดียวกันจะฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 ฆ่าคนต
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 251 ฆ่าคนต

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android