คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าทำโดยประมาทเลินเล่อขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตทับคนตายโดยเกิดจากความเลินเล่อของผู้ตายเองดังนี้ ผู้ขับยังไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 43

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android