คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 213/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกสมรู้นำเจ้าทรัพย์ให้มาพักที่บ้านจำเลยอยู่ในขณะประชุมปรึกษาเรื่องปล้น เอาเรือไปรับผู้ร้ายมาแล้วพาไปสูบฝิ่นก่อนลงมือปล้นเวลาให้ อาวุธก็อยู่รู้เห็นด้วย เสร็จจากการปล้นแล้วนำเรือที่ไปปล้นส่งคืนเจ้าของในที่สุดได้รับส่วนแบ่งด้วย ฟังได้ว่าสมรู้ในการกระทำผิด วิธีพิจารณาอาชญา คำซัดทอด คำซัดทอดโดยลำพังแล้วฟังไม่ได้ เว้นแต่มีพะยาน ประกอบดุลยพินิจในการกำหนดโทษในคดีที่ฎีกาข้อเท็จจริงได้นั้น ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขดุลยพินิจของศาลล่างในการกำหนดอัตราโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 65
  • อาชญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android