คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 28/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แจ้งความเท็จ ถ้อยคำของจำเลยที่บอกแก่เจ้าพนักงานเมื่อถูกจับอย่างหนึ่งมาชั้นอำเภอกลับปฏิเสธคำนั้นเสีย ยังไม่เปนความผิดฐานแจ้งความเท็จ วิธีพิจารณาอาญา หน้าที่โจทก์จะต้องนำสืบว่าถ้อยคำของจำเลยไม่จริงแลจงใจให้การเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android