คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 267/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลงโทษไม่เกินคำขอฟ้องว่าวิ่งราวทรัพย์พิจารณาได้ได้ความว่าลักลงโทษได้เพียงโจทย์ฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297-295
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 297-295

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android