คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินโฉนดผิด ที่ดินของจำเลยที่เจ้าพนักงานยึดไว้นั้นยังมีอำนาจของคนอื่นขัดขวางอยู่ จำเลยขอผ่อนผันเวลาขาย เพื่อจัดการฟ้องผู้ขัดขวาง ศาลควรอนุญาต เมื่ออีกฝ่าย 1 ไม่เสียหาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android