คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1011/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การสั่งเนรเทศหรืองดเนรเทศคนต่างประเทศไม่ใช่หน้าที่ศาล เป็นหน้าที่ฝ่ายธุระการ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเนรเทศ ร.ศ. 131 มาตรา 7

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
กียอง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android