คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 998/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมฟังว่าจำเลยมีผิดตาม ม. 251 จำคุก 5 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ว่าจำเลยมีผิดตาม ม. 253 กะทงหนึ่งแล 254 อีกกะทงหนึ่ง ให้จำคุก 2 ปี ดังนี้เป็นแก้ไขมาก คู่ความฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

ศรี
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android