คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนี้อย่างไรขอหักกลบลบกันได้
ที่ดิน,ขายฝากสองต่อ ผู้ขายฝากเดิมไถ่ถอนโดยไม่มีภาระติดพัน
วิธีพิจารณาแพ่ง คำพิพากษาที่กล่าวว่าให้คู่ความไถ่ถอนการขายฝากภายใน 1 เดือนไม่ได้ หมายความว่าให้ที่หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับซื้อฝาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342-502

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android