คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 638/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนึ่งแกล้งให้จับคนในตำบลอื่นไม่เรียกว่าเป็นเจ้าพนักงาน ผู้ใดเอาความอย่างใดที่รู้เป็นเท็จแลอาจทำให้ผู้อื่นหรือสาธารณเสียหายมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานมีผิด ตาม ม. 118
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 118 - 142
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 27-28

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android