คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 623/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้อง,ตัดสิน ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ม. 298-299-300 -250 พิจารณาได้ความว่าจำเลยมีผิดตาม ม.252 ลงโทษได้
พ.ร.บ.อาวุธปืน ม. 34 ผู้ใช้ปืนไม่มีใบอนุญาตให้ใช้ถึงแม้ปืนนั้นจะจดทะเบียนถูกต้องแล้ว ผู้ใช้ก็มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android