คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 119/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้ลงชื่อในใบตรอกให้เจ้าหนี้ตรอกความและจำนวนเงินที่แท้จริงเอกสารนั้นสมบูรณ์วิธีพิจารณาแพ่งหน้าที่นำสืบลูกหนี้สู้ว่าชำระเงินไปบ้างแล้ว แต่ไม่มีหลักฐาน ลูกหนี้ต้องสืบ พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ใครนำสืบก่อนเป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 450

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android