คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 23/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พูดหมิ่นประมาทเขาต่อหน้าบุคคล 2 คน แต่อีกคนหนึ่งไม่เข้าใจความหมายในคำพูดยังไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android