คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปัญหาที่ว่าจำเลยสมคบกันหรือไม่ เป็นปัญหาในข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 254
  • อาชญา มาตรา 338
  • อาชญา มาตรา 63
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3 - 6

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android