คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1165/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เลียนเครื่องหมายการค้าขาย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าขายยังไม่ได้ประกาศใช้ คำขอจดทะเบียนจึงไม่ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งของขาย เว้นแต่จะสืบได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษ วิธีพิจารณาแพ่ง ผู้ใดอ้างว่าตนมีสิทธิจะใช้เครื่องหมาย ผู้นั้นต้องสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android