คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 636/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุยั่วโทษะ ทำร้ายเขาเมื่อเขาทำร้ายตนเสร็จแล้วไม่เปนป้องกัน พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมายศาลเดิมลงโทษตาม ม.256-55 จำ 3 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ลงโทษตาม ม.251-55 จำ 1 ปี 6 เดือน ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android