คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน คำร้องแรกแหกกระเฌอ คำของผู้ถูกกระทำร้ายโดยรู้สึกว่าตนจะไม่มีชีวิตรอดอยู่ เปนถ้อยคำที่มีน้ำหนักจนกว่าจะมีคำพะยานอื่นมาหักล้าง วิธีพิจารณาอาญา ความสงสัยที่จะยกประโยชน์ให้แก่จำเลยนั้น ต้องเปนเหตุผลที่สมควรจริง ๆ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android