คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อเท็จจริงการแปลเอกสารสัญญาซึ่งฟังคำพยานบุคคลประกอบนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงคู่ความมีโอกาศคัดค้านเรื่องประเด็นนำสืบในศาลชั้นต้นแล้ว แต่นิ่งเสียพึ่งยกขึ้นอ้างในศาลสูง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-9

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android