คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 203/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานกีดขวางทางหลวง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมเนียมคลอง จ.ศ.1232 มาตรา 1
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมเนียมคลอง จ.ศ.1232 มาตรา 2

ผู้พิพากษา

หริศนรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android