คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 25/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android