คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 532/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาสยามกับอังกฤษ พ.ศ. 2468 ไม่กินถึงคดีที่เจ้าทุกข์เปนคนอังกฤษ อย่างไรเรียกว่าสมรู้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 25

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android