คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 396/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เงินสินบนเจ้าพนักงานนำจับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 27 ริบทรัพ
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน มาตรา 27 ริบทรัพ

ผู้พิพากษา

พิชัยญาติ
พิพากษา
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android