คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 779/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การเพิ่มโทษไม่เข็ดหลาบตาม ม.72 นั้นถ้าปรากฏว่าความผิดครั้งหลังนี้เป็นความผิดในส่วนลหุโทษ โจทก์จะขอให้เพิ่มโทษจำเลยด้วยไม่ได้
(ปรากฎในสำนวนว่าจำเลยต้องโทษฐานผิด พรบยืนตาม ม.53 -66 จำคุก + เดือน 10 วัน)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72-75

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android