คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 758/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเป็นเสมียนอำเภอประจำแผนกสรรพากรแต่ยังมีข้อที่ช่วยราชการอื่นในเวลา+ได้พิมพ์ลายมือปลอมลง+ต้นขั้วใบอนุญาตให้คนด้าวกลับเข้าเมือง แล+ข้อความเท็จลงในบัญชี+ในครัว ดังนี้ถือว่าเป็น+ที่จำเลยกระทำใน+ต้องมีผิดตาม ม.229-230
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 229-230

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android