คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเป็นเสมียนแผนกสรรพากรมีหน้าที่เขียนใบอนุญาตฆ่าสุกร มีผู้มาขอแก้วันเลื่อนวันฆ่าสุกรจำเลยก็ขูดแก้ให้โดยมิได้รับอนุญาตจากนายอำเภอมีผู้มีหน้าที่โดยตรงดังนี้มีผิดตาม ม.224 แต่ไม่เป็นผิดตาม ม.229
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224-229

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android