คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 600/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องเคลือบคลุมฎีกาอุทธรณ์โจทก์ฎีกานอกประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ตัดสิน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304-314
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304-314

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android