คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 632/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ญาติยอมให้ มีชื่อในโฉนดฝ่ายเดียว ป.พ.พ.ม. 456
ซื้อขาย ผู้มีชื่อในโฉนดเอาที่ไปขาย ผู้ซื้อ ๆ โดยสุจริต ย่อมได้กรรมสิทธิ ญาติผู้อื่นค้านไม่ขึ้น
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android