คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกอายุความ สัญญา การแปลสัญญา ประมวลแพ่ง ม.10
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android