คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 806/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ผัวเมีย ทรัพย์ระหว่างผัวเมีย ที่ดิน ชื่อในโฉนด กรรมสิทธิ ,สัญญา โอนกันโดยสุจริต
 
 

ผู้พิพากษา

มโน
นรเนติ
ศรี
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android