คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4756/2529

 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ร้องขอให้อายัดเงินของจำเลยจากคดีอื่นเพื่อนำมา ชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาซึ่งศาลในคดีนี้ได้โอนมาไว้ ในคดีนี้แล้ว และศาลได้สั่งจ่ายเงินที่อายัดให้โจทก์ การอายัดตัวเงินมิได้คิดค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีแตกต่าง จากการอายัดทรัพย์สินแต่อย่างใด จึงต้องคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 3 ครึ่งของจำนวนเงินที่อายัดและจ่ายให้โจทก์ จะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่อายัดได้ต่อเมื่อ มีการถอนการอายัดเงินนั้นหรือไม่มีการจ่ายเงินที่อายัดนั้น แก่เจ้าหนี้เท่านั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ตาราง 5

ผู้พิพากษา

เฉลิม การปลื้มจิตต์
วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์
ไมตรี กลั่นนุรักษ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android