คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่เจ้าพนักงานเข้าไปจับผู้ลักเล่นการพะนันแต่ไม่ได้แต่งเครื่องหมาย แต่โดยอาศัยการกระทำที่เข้าไปจับกุมโดยเปิดเผยแลโดยละม่อม แสดงให้เห็นโดยพฤตติการณ์ได้ว่า จำเลย+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119-120

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android