คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1609/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถูกทำร้ายที่ปลายนิ้วเป็นบาดแผลแล้วแผลอักเสบต้องรักษาอยู่อีกรวม 45 วัน ระหว่างรักษาใช้มือทำงานหนักไม่ได้ดังนี้ต้องถือว่าเป็นบาดแผลถึงสาหัสตาม ม.256 ข้อ 8 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.222 ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 222
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 222

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android