คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1579/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 10:47:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้เครื่องมือทำสตางค์ปลอมขึ้นไว้เพื่อจำหน่ายแลจับสตางค์ปลอมได้ที่จำเลยทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยมีสตางค์ปลอมไว้จำหน่ายดังนี้ ลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 203
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 205

ผู้พิพากษา

นลราช
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android