คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1399/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทนายความเขียนคำร้องคำแถลงว่า ผู้พิพากษาที่เซ็นสั่งมีสาเหตุกับตัวทนายแลว่าเขียนคำพิพากษาไม่ถูกต้องกับความจริงนั้นเป็นการใช้ถ้อยคำไม่เคารพแลหมิ่นประมาทผู้พิพากษา ต้องห้ามตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2458 ข้อ 1
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อบังคับมรรยาททนายความ พ.ศ.2458 มาตรา 1

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android