คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1377/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ แต่โจทก์มุ่งขอให้ลงโทษฐานอื่น ส่วนในฐานยักยอก โจทก์เป็นแต่กล่าวรวม ๆ ว่าจำเลยยักยอกเงินหลวง มิได้กล่าวให้ขัดว่าจำเลยยักยอกหลายครั้งหลายหนดังนี้ ศาลจะลงโทษจำเลยฐานยักยอกเรียงกะทงมิได้ จำเลยต้องมีผิดกระทงเดียว. คำแถลงการณ์ที่นอกเหนือไปจากฎีกานั้น ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 ฎีกาที่ยื่นภายในกำหนดอายุความนั้น แต่มีข้อบกพร่องโดยศาลให้ไปแก้เสียใหม่นั้นถือว่าได้ยื่นภายในกำหนดอายุความแล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 32
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 205
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 205
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android