คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1244/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีอาญาย่อมมีประเด็นเช่นประเด็นเช่นเดียวกับในคดีแพ่งเหมือนกัน ผิดกันแต่ว่าในคดีอาญาจำเลยไม่ให้การ เลยถือว่าให้การปฏิเสธหรือให้การปฏิเสธตลอดข้อหาก็เพียงพอแล้วไม่ต้องยกข้อต่อสู้โดยละเอียด
ในคดีที่โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบังคับเดิรรถรับจ้างบรรทุกคนและสินค้าบนทางที่โจทก์ได้รับสัมปทานโดยมิได้รับอนุญาตจากโจทก์ จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ให้อนุญาตแล้ว ถ้าทางพิจารณาไม่ได้ความว่า โจทก์ให้อนุญาตจำเลยดั่งคำให้การแล้วก็ต้องมีผิดผู้รับสัมปทานให้เดินรถมีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษผู้นำรถมาเดินบนทางนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
หลักวินิจฉัย ข้อต่อสู้คดีจำเลยนั้นถึงเป็นความจริงก็ยกขึ้นแก้ตัวให้พ้นความผิดไม่ได้ก็ดี ศาลก็ยังวินิจฉัยชี้ขาดความเท็จและจริงในข้อต่อสู้นั้นให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 30-34
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-172-28
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-172-28

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android