คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1142/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตำรวจซึ่งมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดไปพบเห็นผู้มีน้ำสาโทเถื่อนผิด พ.ร.บ.ภาษีชั้นในแล้วก็ไม่จับกุมกลับไปนั่งล้อมวงคุยกันเสียต้องมีผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้พ้นอาญาตามมาตรา 142
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 8
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43-142

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android