คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1045/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+นำโคกระบือไปเหยียบน้ำและกินต้นข้าวซึ่งมีผู้ปลูกไว้ ถึงแม้ที่ ๆ ปลูกข้าวจะเป็นที่สาธารณก็ตาม+ต้องมีผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android