คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 999/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องบรรยายข้อความว่าจำเลยปิดทางเดินซึ่งโจทก์เคยเดินเข้าออกมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว โจทก์จึงฟ้องขอให้เปิดทางเช่นนี้เป็นฟ้องซึ่งตั้งหลักฐานแห่งสิทธิตามกฎหมายแล้ว ศาลรับไว้พิจารณาต่อไปได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android