คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วางเพลิงเผายุ้งข้าวที่ปลูกบนดินต้องมีความผิดตามมาตรา 186(4)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185-186 (4
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185-186 (4
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 185-186 (4
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100-101

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android