คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 673/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จำเลยขัดขืนคำสั่งกองกรมการอำเภอที่ห้ามมิให้จำเลยเข้าทำ+ในที่ของจำเลยซึ่งกรมการอำเภอยึดไว้เพื่อเอาออกขายใช้เงินค่ารัชชูปการที่ค้างชำระนั้น ไม่มีผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแลกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิครอบครองในทางแพ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android