คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 902/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตกลงธรรมดาตกลงพิเศษเจ้าหนี้ตาม ม.62 หมายความว่าเจ้าหนี้ที่ได้รับพิศูจน์หนี้แล้ว คำสั่งตกลงหนี้ต้องระวังผลประโยชน์ทั่วไป วิธีพิจารณาแพ่ง ศาลสูงไม่ควรจะสั่งแต่ดุลยพินิจของศาลล่างเพียงใด ในบางเรื่องศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยปัญหาซึ่งคู่วามไม่สามารถยกขึ้นกล่าว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 62
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 6

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android