คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 835/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับต่อภรรยาว่าเป็นผู้ฆ่าเขา เป็นคำรับสารภาพโดยชื่นตาศาลฎีกามีอำนาจแก้บทให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้ในคดีที่จำเลยฝ่ายเดียวฎีกา เทียบฎีกาที่112/60,418/61
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249 - 59
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249 - 59

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android