คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาที่มิได้ระบุข้อเท็จจริงโดย+และข้อกฎหมายที่อ้างอิงขึ้นมาโดยลำดับศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คำแถลงการณ์เพิ่มเติมฎีกาเป็นเพียงคำอธิบานข้อฎีกาเท่านั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 301
  • อาชญา มาตรา 301
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android